2008 UG336

2008UG336, ~01vf, 2015 SO3, 2015SO3, K08UX6G, K15S03O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 UG336 (627419)
a 2.38408
e 0.16107
i / sin(i) 5.7031 / 0.09937
q 2.00008
Q 2.76808
ω 54.8828
Node 269.8213
m 85.4730
n 0.2677
Epoch 2460200.5
nobs 99
nopp 7
Years observed 2006-2021
rms 0.95
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.384
ep 0.124
sin(ip) 0.115
Value Standard error
G 0.150
H 17.990
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3842 0.1238 0.1150 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.99 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot