2008 UA313

2008UA313, 2015 FR232, 2015FR232, K08UV3A, K15FN2R, o4617

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 UA313 (504617)
a 2.76502
e 0.02876
i / sin(i) 4.5739 / 0.07974
q 2.68550
Q 2.84454
ω 293.2824
Node 163.9824
m 27.8566
n 0.2144
Epoch 2460200.5
nobs 159
nopp 12
Years observed 2001-2022
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.766
ep 0.049
sin(ip) 0.075
Value Standard error
G 0.150
H 17.450
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7660 0.0491 0.0749 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.45 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot