2008 TR154

2008TR154, 2002 RT301, 2002RT301, K02RU1T, K08TF4R, w8777

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 TR154 (588777)
a 3.10462
e 0.09916
i / sin(i) 9.2939 / 0.16150
q 2.79678
Q 3.41247
ω 343.0880
Node 279.8382
m 14.6650
n 0.1802
Epoch 2460200.5
nobs 97
nopp 10
Years observed 2000-2022
rms 0.34
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.106
ep 0.117
sin(ip) 0.181
Value Standard error
G 0.150
H 16.430
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1058 0.1170 0.1812 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.43 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot