2008 TL104

2008TL104, 2004 TU212, 2004TU212, K04TL2U, K08TA4L, N3766

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 TL104 (233766)
a 2.56382
e 0.13892
i / sin(i) 3.8043 / 0.06635
q 2.20767
Q 2.91997
ω 97.0815
Node 234.2483
m 270.5460
n 0.2401
Epoch 2460200.5
nobs 322
nopp 16
Years observed 2002-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.564
ep 0.133
sin(ip) 0.069
Value Standard error
G 0.150
H 17.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5639 0.1333 0.0691 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot