2008 SQ304

2008SQ304, 2012 UC151, 2012UC151, K08SU4Q, K12UF1C, m1789

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 SQ304 (481789)
a 2.46785
e 0.20037
i / sin(i) 2.2839 / 0.03985
q 1.97338
Q 2.96233
ω 309.6284
Node 67.4154
m 310.5982
n 0.2542
Epoch 2460200.5
nobs 83
nopp 7
Years observed 2002-2020
rms 0.36
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.468
ep 0.167
sin(ip) 0.024
Value Standard error
G 0.150
H 18.060
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4683 0.1672 0.0241 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.06 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot