2008 SM159

2008SM159, 2007 EH160, 2007EH160, K07EG0H, K08SF9M, Y6410

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 SM159 (346410)
a 2.65739
e 0.26738
i / sin(i) 14.2706 / 0.24650
q 1.94685
Q 3.36792
ω 310.4210
Node 1.9708
m 196.6879
n 0.2275
Epoch 2460200.5
nobs 269
nopp 11
Years observed 2007-2022
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.659
ep 0.231
sin(ip) 0.249
Value Standard error
G 0.150
H 16.810
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6589 0.2308 0.2493 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.81 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot