2008 SD240

2008SD240, 2004 TY277, 2004TY277, K04TR7Y, K08SO0D, Y2210

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 SD240 (342210)
a 2.57118
e 0.12168
i / sin(i) 10.8891 / 0.18891
q 2.25832
Q 2.88404
ω 290.2866
Node 47.7281
m 261.2025
n 0.2391
Epoch 2460200.5
nobs 148
nopp 12
Years observed 2004-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.571
ep 0.081
sin(ip) 0.179
Value Standard error
G 0.150
H 17.320
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5709 0.0809 0.1787 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot