2008 SD165

2008SD165, 2006 BU152, 2006BU152, d4836, K06BF2U, K08SG5D

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 SD165 (394836)
a 2.37018
e 0.18734
i / sin(i) 3.6059 / 0.06289
q 1.92616
Q 2.81419
ω 6.5449
Node 28.6203
m 22.3205
n 0.2701
Epoch 2460200.5
nobs 351
nopp 12
Years observed 2001-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.370
ep 0.164
sin(ip) 0.055
Value Standard error
G 0.150
H 17.460
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3702 0.1637 0.0547 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.46 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot