2008 RR125

2008RR125, 2003 SU302, 2003SU302, K03SU2U, K08RC5R, W5375

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 RR125 (325375)
a 3.00561
e 0.20074
i / sin(i) 8.7080 / 0.15140
q 2.40226
Q 3.60895
ω 312.3250
Node 327.6182
m 4.1715
n 0.1892
Epoch 2460200.5
nobs 196
nopp 13
Years observed 2003-2022
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.006
ep 0.203
sin(ip) 0.167
Value Standard error
G 0.150
H 16.370
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0061 0.2031 0.1674 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.37 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot