2008 QS2

2008QS2, ~01rd, 2014 SM254, 2014SM254, K08Q02S, K14SP4M

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 QS2 (627169)
a 3.17712
e 0.19970
i / sin(i) 14.3841 / 0.24842
q 2.54266
Q 3.81159
ω 105.5676
Node 210.0656
m 247.5913
n 0.1740
Epoch 2460200.5
nobs 69
nopp 7
Years observed 2000-2021
rms 0.44
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.179
ep 0.167
sin(ip) 0.267
Value Standard error
G 0.150
H 16.610
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1786 0.1667 0.2672 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.61 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot