2008 LR6

2008LR6, ~01rK, 2015 HT136, 2015HT136, K08L06R, K15HD6T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 LR6 (627150)
a 2.31784
e 0.21013
i / sin(i) 4.6746 / 0.08150
q 1.83079
Q 2.80489
ω 161.8305
Node 82.7607
m 119.7442
n 0.2793
Epoch 2460200.5
nobs 119
nopp 6
Years observed 2008-2022
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.316
ep 0.225
sin(ip) 0.060
Value Standard error
G 0.150
H 19.050
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3163 0.2253 0.0601 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
19.05 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot