2008 GJ132

2008GJ132, 2005 UJ240, 2005UJ240, K05UO0J, K08GD2J, W8296

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 GJ132 (328296)
a 2.58208
e 0.16485
i / sin(i) 6.5280 / 0.11369
q 2.15642
Q 3.00773
ω 267.6161
Node 87.0160
m 148.4982
n 0.2375
Epoch 2460200.5
nobs 253
nopp 14
Years observed 2001-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.583
ep 0.136
sin(ip) 0.099
Value Standard error
G 0.150
H 16.800
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5827 0.1360 0.0987 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.80 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot