2008 FL104

2008FL104, 2004 RJ159, 2004RJ159, K04RF9J, K08FA4L, W5191

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 FL104 (325191)
a 3.00709
e 0.08643
i / sin(i) 6.2604 / 0.10905
q 2.74720
Q 3.26699
ω 122.0950
Node 187.9663
m 266.5146
n 0.1890
Epoch 2460200.5
nobs 212
nopp 12
Years observed 2004-2023
rms 0.86
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.006
ep 0.072
sin(ip) 0.112
Value Standard error
G 0.150
H 16.360
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0062 0.0724 0.1123 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.36 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot