2008 FA125

2008FA125, 2000 QM250, 2000QM250, K00QP0M, K08FC5A, W5199

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 FA125 (325199)
a 2.61335
e 0.27482
i / sin(i) 6.0171 / 0.10483
q 1.89515
Q 3.33154
ω 175.8623
Node 128.1115
m 173.4126
n 0.2333
Epoch 2460200.5
nobs 182
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.614
ep 0.255
sin(ip) 0.082
Value Standard error
G 0.150
H 16.980
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6139 0.2549 0.0820 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.98 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot