2008 ER141

2008ER141, 2003 YQ125, 2003YQ125, K03YC5Q, K08EE1R, Q3513

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 ER141 (263513)
a 2.31730
e 0.19938
i / sin(i) 6.7178 / 0.11698
q 1.85529
Q 2.77932
ω 26.0444
Node 24.6596
m 236.5116
n 0.2794
Epoch 2460200.5
nobs 404
nopp 10
Years observed 2003-2022
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.316
ep 0.183
sin(ip) 0.106
Value Standard error
G 0.150
H 17.080
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3163 0.1833 0.1056 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.08 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot