2008 EE165

2008EE165, 2005 WK123, 2005WK123, K05WC3K, K08EG5E, Z8831

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 EE165 (358831)
a 3.04677
e 0.08089
i / sin(i) 0.3844 / 0.00671
q 2.80030
Q 3.29323
ω 284.8075
Node 32.6145
m 196.9419
n 0.1853
Epoch 2460200.5
nobs 227
nopp 13
Years observed 2005-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.049
ep 0.062
sin(ip) 0.019
Value Standard error
G 0.150
H 16.390
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0487 0.0619 0.0188 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.39 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot