2008 ED120

2008ED120, 2002 TR326, 2002TR326, K02TW6R, K08EC0D, Q6515

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 ED120 (266515)
a 2.28673
e 0.17095
i / sin(i) 2.3132 / 0.04036
q 1.89580
Q 2.67766
ω 187.1485
Node 54.3683
m 131.1565
n 0.2850
Epoch 2460200.5
nobs 297
nopp 15
Years observed 1999-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.285
ep 0.187
sin(ip) 0.030
Value Standard error
G 0.150
H 17.700
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2850 0.1867 0.0299 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.70 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot