2008 DQ18

2008DQ18, ~01oq, 2015 FY248, 2015FY248, K08D18Q, K15FO8Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 DQ18 (626996)
a 2.26603
e 0.12267
i / sin(i) 4.6535 / 0.08113
q 1.98805
Q 2.54401
ω 112.3037
Node 134.7015
m 127.0358
n 0.2889
Epoch 2460200.5
nobs 135
nopp 11
Years observed 2002-2023
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.265
ep 0.134
sin(ip) 0.078
Value Standard error
G 0.150
H 18.420
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2649 0.1344 0.0779 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.42 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot