2008 CZ158

2008CZ158, 2002 CV258, 2002CV258, K02CP8V, K08CF8Z, Q3367

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 CZ158 (263367)
a 3.19990
e 0.16264
i / sin(i) 16.9404 / 0.29138
q 2.67949
Q 3.72032
ω 40.5725
Node 173.2329
m 210.1996
n 0.1722
Epoch 2460200.5
nobs 475
nopp 14
Years observed 2002-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.183
ep 0.211
sin(ip) 0.282
Value Standard error
G 0.150
H 15.320
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1830 0.2107 0.2823 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot