2008 CW193

2008CW193, 2004 BX129, 2004BX129, K04BC9X, K08CJ3W, l0524

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 CW193 (470524)
a 2.36802
e 0.22124
i / sin(i) 6.2390 / 0.10868
q 1.84411
Q 2.89194
ω 96.6533
Node 131.0523
m 59.4951
n 0.2705
Epoch 2460200.5
nobs 136
nopp 6
Years observed 2004-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.369
ep 0.242
sin(ip) 0.101
Value Standard error
G 0.150
H 18.260
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3694 0.2424 0.1010 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.26 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot