2008 CT146

2008CT146, 2006 SA344, 2006SA344, h5436, K06SY4A, K08CE6T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 CT146 (435436)
a 2.26847
e 0.12484
i / sin(i) 2.9378 / 0.05125
q 1.98528
Q 2.55166
ω 317.0343
Node 257.1601
m 151.3362
n 0.2885
Epoch 2460200.5
nobs 245
nopp 10
Years observed 2002-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.268
ep 0.157
sin(ip) 0.064
Value Standard error
G 0.150
H 18.020
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2677 0.1567 0.0637 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot