2008 CQ210

2008CQ210, 2006 UU258, 2006UU258, K06UP8U, K08CL0Q, o4461

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 CQ210 (504461)
a 2.39018
e 0.14703
i / sin(i) 2.5065 / 0.04373
q 2.03875
Q 2.74160
ω 159.9164
Node 14.9210
m 71.2776
n 0.2667
Epoch 2460200.5
nobs 151
nopp 12
Years observed 2004-2023
rms 0.88
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.391
ep 0.184
sin(ip) 0.041
Value Standard error
G 0.150
H 18.150
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3910 0.1843 0.0410 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.15 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot