2008 CQ142

2008CQ142, 2001 SU295, 2001SU295, K01ST5U, K08CE2Q, Q3356

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 CQ142 (263356)
a 2.63047
e 0.04272
i / sin(i) 9.1843 / 0.15961
q 2.51810
Q 2.74285
ω 270.2120
Node 339.1907
m 154.1347
n 0.2310
Epoch 2460200.5
nobs 320
nopp 16
Years observed 1995-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.628
ep 0.062
sin(ip) 0.168
Value Standard error
G 0.150
H 16.560
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6284 0.0618 0.1684 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.56 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot