2008 CA196

2008CA196, 2008 EH154, 2008EH154, K08CJ6A, K08EF4H, P6853

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 CA196 (256853)
a 2.87170
e 0.07772
i / sin(i) 6.9370 / 0.12078
q 2.64851
Q 3.09489
ω 236.2091
Node 354.4346
m 16.4369
n 0.2025
Epoch 2460200.5
nobs 254
nopp 14
Years observed 2000-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.872
ep 0.107
sin(ip) 0.129
Value Standard error
G 0.150
H 16.560
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8722 0.1075 0.1287 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.56 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot