2008 AA115

2008AA115, 2005 JT122, 2005JT122, a9037, K05JC2T, K08AB5A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2008 AA115 (369037)
a 2.37724
e 0.10504
i / sin(i) 5.9698 / 0.10400
q 2.12753
Q 2.62695
ω 322.8285
Node 320.7513
m 315.4166
n 0.2689
Epoch 2460200.5
nobs 257
nopp 12
Years observed 2005-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.377
ep 0.093
sin(ip) 0.113
Value Standard error
G 0.150
H 17.450
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3770 0.0935 0.1126 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.45 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot