2007 VZ206

2007VZ206, 2003 UX141, 2003UX141, a1704, K03UE1X, K07VK6Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 VZ206 (361704)
a 2.42006
e 0.08888
i / sin(i) 7.3470 / 0.12788
q 2.20497
Q 2.63514
ω 348.5404
Node 77.9749
m 60.9436
n 0.2618
Epoch 2460200.5
nobs 427
nopp 12
Years observed 1998-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.420
ep 0.093
sin(ip) 0.112
Value Standard error
G 0.150
H 16.840
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4204 0.0928 0.1117 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.84 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot