2007 VX311

2007VX311, 2002 TR116, 2002TR116, K02TB6R, K07VV1X, L4948

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 VX311 (214948)
a 2.60176
e 0.08332
i / sin(i) 7.5360 / 0.13115
q 2.38499
Q 2.81853
ω 75.7280
Node 305.5424
m 352.4475
n 0.2349
Epoch 2460200.5
nobs 472
nopp 14
Years observed 1960-2023
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.601
ep 0.052
sin(ip) 0.147
Value Standard error
G 0.150
H 16.580
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6010 0.0520 0.1471 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.58 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot