2007 VV306

2007VV306, 2001 SJ310, 2001SJ310, K01SV0J, K07VU6V, L2894

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 VV306 (212894)
a 3.04564
e 0.10776
i / sin(i) 1.6251 / 0.02836
q 2.71745
Q 3.37383
ω 105.6969
Node 323.5975
m 352.9580
n 0.1854
Epoch 2460200.5
nobs 322
nopp 12
Years observed 2001-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.045
ep 0.095
sin(ip) 0.046
Value Standard error
G 0.150
H 16.070
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0445 0.0951 0.0456 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.07 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot