2007 VV221

2007VV221, 2006 KA108, 2006KA108, K06KA8A, K07VM1V, P6626

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 VV221 (256626)
a 2.13002
e 0.06948
i / sin(i) 4.5263 / 0.07892
q 1.98202
Q 2.27802
ω 72.6120
Node 242.9618
m 121.8446
n 0.3171
Epoch 2460200.5
nobs 253
nopp 12
Years observed 2004-2022
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.130
ep 0.048
sin(ip) 0.086
Value Standard error
G 0.150
H 17.930
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1302 0.0482 0.0863 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.93 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot