2007 VS153

2007VS153, 2009 BO148, 2009BO148, a1697, K07VF3S, K09BE8O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 VS153 (361697)
a 2.30570
e 0.01946
i / sin(i) 1.7707 / 0.03090
q 2.26084
Q 2.35056
ω 352.4804
Node 247.1425
m 338.6639
n 0.2815
Epoch 2460200.5
nobs 255
nopp 11
Years observed 2000-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.305
ep 0.048
sin(ip) 0.041
Value Standard error
G 0.150
H 17.660
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3055 0.0479 0.0413 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.66 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot