2007 VO101

2007VO101, 2011 UJ310, 2011UJ310, a1693, K07VA1O, K11UV0J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 VO101 (361693)
a 2.59374
e 0.17737
i / sin(i) 3.2160 / 0.05610
q 2.13368
Q 3.05380
ω 28.7639
Node 40.2844
m 279.0353
n 0.2359
Epoch 2460200.5
nobs 159
nopp 11
Years observed 2003-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.595
ep 0.143
sin(ip) 0.045
Value Standard error
G 0.150
H 17.630
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5950 0.1431 0.0451 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.63 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot