2007 VK220

2007VK220, 2014 WS158, 2014WS158, K07VM0K, K14WF8S, k2214

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 VK220 (462214)
a 2.34896
e 0.09762
i / sin(i) 7.8957 / 0.13737
q 2.11965
Q 2.57828
ω 326.6192
Node 77.0939
m 163.7588
n 0.2738
Epoch 2460200.5
nobs 258
nopp 10
Years observed 2003-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.349
ep 0.087
sin(ip) 0.123
Value Standard error
G 0.150
H 17.650
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3485 0.0874 0.1232 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.65 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot