2007 VG109

2007VG109, 2003 SS416, 2003SS416, a4728, K03Sf6S, K07VA9G

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 VG109 (364728)
a 2.35175
e 0.12222
i / sin(i) 7.5284 / 0.13102
q 2.06433
Q 2.63918
ω 195.7844
Node 60.0119
m 296.9882
n 0.2733
Epoch 2460200.5
nobs 163
nopp 10
Years observed 2003-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.352
ep 0.129
sin(ip) 0.117
Value Standard error
G 0.150
H 17.830
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3521 0.1292 0.1170 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.83 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot