2007 VA215

2007VA215, 2013 ET125, 2013ET125, i4857, K07VL5A, K13EC5T

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 VA215 (444857)
a 2.64015
e 0.22720
i / sin(i) 4.9024 / 0.08546
q 2.04031
Q 3.23999
ω 294.9028
Node 173.5572
m 213.9378
n 0.2298
Epoch 2460200.5
nobs 221
nopp 12
Years observed 2000-2023
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.641
ep 0.240
sin(ip) 0.088
Value Standard error
G 0.150
H 17.680
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6410 0.2396 0.0881 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.68 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot