2007 UR141

2007UR141, 2011 UF289, 2011UF289, d4564, K07UE1R, K11US9F

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 UR141 (394564)
a 2.63329
e 0.11726
i / sin(i) 12.1854 / 0.21108
q 2.32450
Q 2.94208
ω 247.4865
Node 68.1686
m 346.3592
n 0.2307
Epoch 2460200.5
nobs 114
nopp 9
Years observed 1997-2022
rms 0.66
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.634
ep 0.089
sin(ip) 0.197
Value Standard error
G 0.150
H 17.170
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6340 0.0886 0.1966 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.17 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot