2007 TZ384

2007TZ384, ~01iN, 2015 LS37, 2015LS37, K07Tc4Z, K15L37S

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TZ384 (626595)
a 2.77816
e 0.18554
i / sin(i) 13.8647 / 0.23963
q 2.26270
Q 3.29363
ω 250.0697
Node 81.9084
m 216.1961
n 0.2128
Epoch 2460200.5
nobs 65
nopp 5
Years observed 2007-2020
rms 0.33
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.778
ep 0.145
sin(ip) 0.226
Value Standard error
G 0.150
H 17.400
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7784 0.1451 0.2260 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.40 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot