2007 TV239

2007TV239, 2006 HD116, 2006HD116, K06HB6D, K07TN9V, Z8563

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TV239 (358563)
a 2.40768
e 0.17841
i / sin(i) 0.5675 / 0.00991
q 1.97814
Q 2.83722
ω 333.7075
Node 337.5413
m 165.4684
n 0.2638
Epoch 2460200.5
nobs 253
nopp 14
Years observed 1999-2022
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Massalia (20)
 
ap 2.409
ep 0.150
sin(ip) 0.022
Value Standard error
G 0.150
H 17.660
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
20 Massalia 404 Massalia 0.0000 Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4091 0.1501 0.0220 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.66 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot