2007 TU448

2007TU448, 2009 DK144, 2009DK144, h1555, K07Ti8U, K09DE4K

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TU448 (431555)
a 3.08559
e 0.10653
i / sin(i) 14.3020 / 0.24703
q 2.75689
Q 3.41429
ω 359.3698
Node 47.3917
m 326.8431
n 0.1818
Epoch 2460200.5
nobs 160
nopp 13
Years observed 1999-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.087
ep 0.081
sin(ip) 0.231
Value Standard error
G 0.150
H 16.290
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0875 0.0812 0.2308 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.29 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot