2007 TO458

2007TO458, ~01ii, 2003 WH63, 2003WH63, K03W63H, K07Tj8O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TO458 (626616)
a 2.53332
e 0.32281
i / sin(i) 9.9350 / 0.17253
q 1.71553
Q 3.35111
ω 348.5311
Node 56.3636
m 333.5148
n 0.2444
Epoch 2460200.5
nobs 126
nopp 6
Years observed 2003-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.540
ep 0.282
sin(ip) 0.143
Value Standard error
G 0.150
H 18.610
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5401 0.2822 0.1429 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.61 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot