2007 TO217

2007TO217, 2006 KL106, 2006KL106, K06KA6L, K07TL7O, Q3099

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TO217 (263099)
a 2.28825
e 0.16322
i / sin(i) 1.8066 / 0.03153
q 1.91476
Q 2.66175
ω 21.2190
Node 286.1881
m 290.7346
n 0.2847
Epoch 2460200.5
nobs 321
nopp 16
Years observed 1993-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.288
ep 0.129
sin(ip) 0.044
Value Standard error
G 0.150
H 17.720
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2879 0.1294 0.0440 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.72 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot