2007 TF221

2007TF221, 2000 SP326, 2000SP326, K00SW6P, K07TM1F, L2787

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TF221 (212787)
a 2.34690
e 0.20052
i / sin(i) 6.1724 / 0.10752
q 1.87631
Q 2.81749
ω 64.0661
Node 14.8811
m 94.5695
n 0.2741
Epoch 2460200.5
nobs 233
nopp 11
Years observed 2000-2023
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.346
ep 0.203
sin(ip) 0.102
Value Standard error
G 0.150
H 17.820
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3464 0.2028 0.1025 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.82 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot