2007 TD442

2007TD442, 2010 JZ110, 2010JZ110, h1549, K07Ti2D, K10JB0Z

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TD442 (431549)
a 3.09561
e 0.20064
i / sin(i) 17.8522 / 0.30656
q 2.47449
Q 3.71672
ω 37.7397
Node 56.9140
m 282.0775
n 0.1810
Epoch 2460200.5
nobs 270
nopp 11
Years observed 2007-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.101
ep 0.197
sin(ip) 0.291
Value Standard error
G 0.150
H 16.120
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1012 0.1966 0.2908 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.12 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot