2007 TD231

2007TD231, 2003 UU414, 2003UU414, K03Uf4U, K07TN1D, L6316

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TD231 (216316)
a 2.36065
e 0.06499
i / sin(i) 6.4506 / 0.11235
q 2.20724
Q 2.51406
ω 23.9108
Node 190.4275
m 328.0996
n 0.2717
Epoch 2460200.5
nobs 412
nopp 14
Years observed 2002-2022
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.361
ep 0.097
sin(ip) 0.117
Value Standard error
G 0.150
H 17.020
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3608 0.0968 0.1170 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.02 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot