2007 TC289

2007TC289, 2005 EX294, 2005EX294, a4665, K05ET4X, K07TS9C

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TC289 (364665)
a 2.37318
e 0.19956
i / sin(i) 10.3768 / 0.18012
q 1.89960
Q 2.84676
ω 288.9148
Node 143.6802
m 91.4733
n 0.2696
Epoch 2460200.5
nobs 268
nopp 10
Years observed 2005-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.373
ep 0.204
sin(ip) 0.176
Value Standard error
G 0.150
H 17.230
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3728 0.2041 0.1762 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.23 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot