2007 TC235

2007TC235, 2002 GD126, 2002GD126, K02GC6D, K07TN5C, Z8562

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TC235 (358562)
a 2.41088
e 0.07722
i / sin(i) 7.2330 / 0.12590
q 2.22472
Q 2.59705
ω 211.1424
Node 27.1359
m 234.0894
n 0.2633
Epoch 2460200.5
nobs 208
nopp 12
Years observed 2002-2022
rms 0.73
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent Vesta (4)
 
ap 2.412
ep 0.098
sin(ip) 0.119
Value Standard error
G 0.150
H 17.320
Mass
D
pV
Family data
[raw, vot]

Parent Parent name Family ID Family name Cj Author Reference Method
4 Vesta 401 Vesta Nesvorny doi.org/10.26033/6cg5-pt13 HCM-2020-08-14
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4117 0.0979 0.1188 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot