2007 TB198

2007TB198, 2003 WL107, 2003WL107, K03WA7L, K07TJ8B, Z5354

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TB198 (355354)
a 2.56974
e 0.15017
i / sin(i) 6.2096 / 0.10817
q 2.18385
Q 2.95563
ω 165.1977
Node 224.8004
m 306.5566
n 0.2393
Epoch 2460200.5
nobs 154
nopp 10
Years observed 2003-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.571
ep 0.127
sin(ip) 0.125
Value Standard error
G 0.150
H 17.650
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5708 0.1273 0.1252 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.65 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot