2007 TA298

2007TA298, 2002 GE159, 2002GE159, a4667, K02GF9E, K07TT8A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 TA298 (364667)
a 2.34181
e 0.07499
i / sin(i) 6.2724 / 0.10926
q 2.16620
Q 2.51743
ω 129.7773
Node 11.3487
m 47.6210
n 0.2750
Epoch 2460200.5
nobs 326
nopp 14
Years observed 2002-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.342
ep 0.117
sin(ip) 0.105
Value Standard error
G 0.150
H 17.420
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3416 0.1166 0.1047 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.42 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot