2007 RO141

2007RO141, 2000 WE177, 2000WE177, a4590, K00WH7E, K07RE1O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 RO141 (364590)
a 2.34801
e 0.23730
i / sin(i) 2.8803 / 0.05025
q 1.79081
Q 2.90520
ω 195.1115
Node 191.9819
m 142.7333
n 0.2739
Epoch 2460200.5
nobs 150
nopp 8
Years observed 2000-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.348
ep 0.209
sin(ip) 0.055
Value Standard error
G 0.150
H 18.360
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3478 0.2086 0.0547 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.36 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot