2007 RN227

2007RN227, 1999 RD144, 1999RD144, i4763, J99RE4D, K07RM7N

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 RN227 (444763)
a 1.91281
e 0.11206
i / sin(i) 22.0814 / 0.37593
q 1.69846
Q 2.12716
ω 205.8839
Node 171.5540
m 3.1584
n 0.3726
Epoch 2460200.5
nobs 184
nopp 9
Years observed 1999-2023
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 1.913
ep 0.102
sin(ip) 0.344
Value Standard error
G 0.150
H 18.260
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
1.9126 0.1025 0.3442 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.26 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot