2007 RL296

2007RL296, 2005 EA229, 2005EA229, K05EM9A, K07RT6L, L2744

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2007 RL296 (212744)
a 2.53104
e 0.11682
i / sin(i) 1.9364 / 0.03379
q 2.23536
Q 2.82672
ω 248.0250
Node 26.7750
m 110.1524
n 0.2448
Epoch 2460200.5
nobs 230
nopp 14
Years observed 2003-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.530
ep 0.128
sin(ip) 0.032
Value Standard error
G 0.150
H 17.040
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5296 0.1281 0.0318 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.04 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot